Umeå Universitet Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet

Telia Läromediefond WWW-sidornas innehåll har uvecklats med ekonomiskt stöd från Telia Läromediefond.

Sun Microsystems Java-tillämpningar tas fram med stöd från Sun Microsystems.

Kontaktperson: Kent Åberg
Business Development
Education & Research, North Europe
Sun Microsystems AB
Box 51, S-164 94 KISTA, Sweden
(Visiting address: Esbogatan 14, Akalla)
Phone/Mobile: +46 (0)8 631 11 01 / x45101
Fax: +46 (0)8 631 10 05
Email: kent.aberg@sun.com


Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

Last modified Thu Oct 15 15:34:54 W. Europe Daylight Time 1998 by Svante Åberg

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.