Description: images\chem.jpg


Processoperatörsprogrammets videoföreläsningar

Teknisk Processkemi, år 2

N1 - Kemiteknikens historia: Från trollkonst till vetenskap; förvandling av råvara till produkter (44')

 Kemiteknikens Historia I

 Kemiteknikens Historia II

 Kemiteknikens Historia III

 Kemiteknikens Historia IV

 Kemiteknikens historia

N2 - Kemisk industriell apparatur: Ventiler, armatur, strömningstekniska aspekter, pumpning av fluider (1h 51')

 Teknisk Processkemi I

 Teknisk Processkemi II

 Teknisk Processkemi III

 Teknisk Processkemi IV

 Teknisk Processkemi V

 Teknisk Processkemi VI

 Teknisk Processkemi

 Strömning I

 Strömning II

 Strömning III

 Strömning IV

 Strömning V

 Strömning

N3 - Enhetsoperationer & -processer: Satsvisa och kontinuerliga processer (1h 01')

 Enhetsoperationer I

 Enhetsoperationer II

 Enhetsoperationer III

 Enhetsoperationer IV

 Enhetsoperationer

N4 - Separationsprocesser I: Mekanisk separation / Separationsprocesser, II: Kemiska & termiska separationsprocesser, destillation (1h 32')

 Separeringsapparatur I

 Separeringsapparatur II

 Separeringsapparatur III

 Separeringsapparatur IV

 Separeringsapparatur V

 Separeringsapparatur VI

 Separeringsapparatur VII

 Separeringsapparatur

 Destillation I

 Destillation II

 Destillation III

 Destillation IV

 Destillation V

 Destillation VI

 Destillation

N5 - Flödesschema, symboler och deras betydelse (19')

 Flödesscheman I

 Flödesscheman II

 Flödesscheman

N6 - Massöverföring, fasjämvikter (60')

 Massöverföring I

 Massöverföring II

 Massöverföring III

 Massöverföring IV

 Massöverföring V

 Massöverföring VI

 Massöverföring

N7 - Extraktionsprocesser, adsorptionsanläggningar, kristallisation, membranteknologier, osmos, dialys, ultrafiltrering (56')

 Absorption, extraktion och adsorption I

 Absorption, extraktion och adsorption II

 Absorption, extraktion och adsorption III

 Kristallisation, membraner I

 Kristallisation, membraner II

 Absorption, extraktion och adsorption

 Kristallisation, membraner

N8 - Processutveckling (15')

 Processutveckling

 Processutveckling

N9 - Värmeöverföring: Värmeväxlare, kylning - Flamman (24')

 Flamman kraftverk

 Flamman kraftverk

 Kylteknik

 Kylteknik

N10 - Kemiska reaktioners stökiometri och jämvikt (16')

 Kemiska reaktionsförfaranden, reaktorer, stökiometri I

 Kemiska reaktionsförfaranden, reaktorer, stökiometri

N11 - Koppling av enhetsoperationer till ett flödesschema (27')

 Flödesscheman III

 Flödesscheman IV

 Flödesscheman

N12 - Katalys: Homogen & heterogen katalys - Olika katalysatorer: zeoliter, metaller på oxider, strukturerade katalysatorer (48')

 Katalytiska material I

 Katalytiska material II

 Katalytiska material

N13 - Utbyte och selektivitet - Reaktionskinetik (21')

 Kemiska reaktionsförfaranden, reaktorer, stökiometri II

 Kemiska reaktionsförfaranden, reaktorer, stökiometri

N14 - Kemiindustrins miljöteknik, motivering för grön kemi (9')

 Miljöteknik I

 Miljöteknik

N15 - Avfallsvatten & luftföroreningar (25')

 Miljöteknik II

 Miljöteknik

N16 - Kemiska processer: Klassiska och andra industriella processer i Norden, Europa och hela världen (1h 01')

 Svenska/nordiska industriella processer I

 Svenska/nordiska industriella processer II

 Svenska/nordiska industriella processer III

 Svenska/nordiska industriella processer IV

 Svenska/nordiska industriella processer

N17 - Oljeraffinaderi: Petrokemiska processer, Plast, Fischer-Tropsch (1h 05')

 Oljeraffinaderi I

 Oljeraffinaderi II

 Oljeraffinaderi III

 Oljeraffinaderi

N18 - Cellulosa & pappersindustri

 Cellulosa I

 Cellulosa II

 Cellulosa III

 Cellulosa IV

 Cellulosa

N19 - Svensk mineralbaserad industri (57’)

 Svensk mineralbaserad industri 1

 Svensk mineralbaserad industri 2

 Svensk mineralbaserad industri 1

 Svensk mineralbaserad industri 2

N20 - Brytning och upparbetning av råmalm (1h06’)

 Brytning och upparbetning av malm 1

 Brytning och upparbetning av malm 2

 Brytning och upparbetning av malm 3

 Brytning och upparbetning av malm 1

 Brytning och upparbetning av malm 2

 Brytning och upparbetning av malm 3

N21 - Från anrikad malm till metall (49’)

 Från anrikad malm till metall 1

 Från anrikad malm till metall 2

 Från anrikad malm till metall 3

 Från anrikad malm till metall 1

 Från anrikad malm till metall 2

 Från anrikad malm till metall 3

N22 - Renframställning & raffinering av metaller (16’)

 Renframställning & raffinering av metaller

 Renframställning & raffinering av metaller

N23 - Finkemikalieindustrin, livsmedelsindustrin (17')

 Finkemikalier

 Finkemikalier

N24 - Förbränning - apparatteknik för olika bränslen (20')

 Förbränning

 Förbränning

N25 - Säkerhetsaspekter vid kemisk processindustri: de klassiska, stora olyckorna, 'safe design' (20')

 Säkerhet och olyckor

 Säkerhet och olyckor

N26 - Bioraffinaderiet - koncept samt realitet (53')

 Bioraffinaderier I

 Bioraffinaderier II

 Bioraffinaderier III

 Bioraffinaderier IV

 Bioraffinaderier

N27 - Bioraffinaderiet; biobränslen & gröna kemikalier (38')

 Bioraffinaderier V

 Bioraffinaderier VI

 Bioraffinaderier

N28 - Grön kemi, atomekonomi, nya reaktionsvägar (20')

 Grön kemi

 Grön kemi

N29 - Uppskalning av processer, processinnovation och utveckling (7')

 Uppskalning

 Uppskalning


Sidan senast uppdaterad av William Larsson 2011-09-04